Verbal-psykisk misshandel, fakta

Sveriges Radio - Kropp och själ. Att lämna en våldsam relation. Mycket intressant radioprogram där de också intervjuar en man som gått i terapi efter att ha psykiskt misshandlat i många år.

Sociologen Markus Arvidsons avhandling "Den fabricerande människan" från 2007 handlar om relationen mellan bedragare och offer (helt i linje med förförelsekonst, om personer som är för charmiga, för bra för att vara sanna). Läs artikeln i DN  http://www.dn.se/insidan/ensamma-med-hog-moral-riskerar-att-bli-lurade/

The unexamined victim: Women who love psychopaths. Länk till en artikel där Sandra Brown skriver om sin bok.


Jättebra film på YouTube - Att identifiera en narcississt, Narcissister kommer alltid söka efter "Indigos and crystals", på grund av den empatiska förmågan menar föreläsaren. Jag känner inte till "indigos och crystals", men klart är att narcississter och de med psykopatiska drag söker rätt offer, alltså personer som bl. a. har en stor empatisk förmåga.


Två filmtrailers om framgångsrika psykopater, med bland annat Robert Hare (författare till "Snakes in suits" och "The Corporate Psychopath". Mycket informativa! Handlar till exempel om hur du fångas in i psykopatens nät och när han/hon inte kan få ut mer av relationen (eller egentligen den relation du trodde att du hade, de knyter aldrig an som vi andra) genast ger sig iväg till ett nytt offer.   http://vimeo.com/20378292 och http://vimeo.com/20376309

Radiointervju med Sandra L Brown MA, författare till "Women who love psychopaths" (se länk på "boksidan")

Hittade en bra artikel på nätet. Den beskriver väl egentligen samma sak som flera av övriga artiklar här, men alltid intressant att läsa. Den tar återigen upp det här med charm ... se upp för den som är alltför charmig, kompetent och har stor karisma! Do you love a narcissist?

Vad säger den svenska lagen? Länk till Nationellt centrum för kvinnofrid.

Se upp för den som är (för) charmig!!!
Här kan du läsa om den store charmörens/förförarens taktik! Eller manipulatören om du så vill, det är ju det som det handlar om, att manipulera dig och få ut det han vill av dig.

Personlighetsstörningar (Kluster B)

Vad är våld i nära relationer? Det kan du läsa om här>>

Om offret - den som blir misshandlad>>

Är det som han säger - att det är jag som är aggressiv? Am I the abusive one? Läs här>>

Hur man förför någon
Här är en jätteintressant artikel som handlar om förförelseteknik. Vilka är de vanligaste tekniker som män respektive kvinnor använder? De stämmer väldigt väl med hur manipulativa människor jobbar! För de som inte är manipulativa på grund av personlighetsstörning finns t.o.m. kurser i ämnet. Skrämmande eller hur?
De 24 vanligaste förförelseteknikerna.


av George K Simon Jr 
”In Sheep’s Clothing” av George K Simon Jr kom ut första gången 1996.  Simon beskriver en mängd symtom på dold aggressivitet, "covert aggressive personality".
Boken har hjälpt mig att förstå att detta faktiskt utgör ett mönster i en personlighetsstörning. Det finns massor av (oftast) män som är på det här viset och jag är inte ensam som råkat ut för detta! Jag har upplevt i stort sett allt som nämns i listan. Boken finns bara på engelska men är lättläst. Här har jag översatt ett utdrag. Det som är kursiverat är mina egna upplevelser.
Dold aggressivitet (ibland passiv aggressivitet) kan ses som en form av psykopati som ofta är mycket svår att se i början. Så här beskriver George Simon olika sätt som du kan lära dig känna igen:

Förförelse
Dolt aggressiva personer är ofta mycket charmiga, de smickrar, bekräftar och berömmer, kanske hela tiden kallar dig vid namn. Det är ett sätt att få dig att sänka 
ditt försvar och få dig på kroken. Dolt aggressiva är också
 experter på att känna igen människor som på något är sätt känslomässigt
 beroende (gäller väl de flesta av oss som inte är psykiskt
 sjuka på något sätt), som är lite osäkra inom något område, till exempel behöver uppmuntran, 
uppskattning eller att vara behövd. Att spela någon som tillfredsställer de här behoven
 är den dolt aggressiva, manipulativa personens väg till att få sitt enorma behov av att utöva makt över andra tillfredsställt.

Spela tjänare

En annan taktik är att dölja sina själviska mål
 under förevändning av att de tjänar ett ädlare syfte. Det är en
 taktik som är vanlig men också svår att känna igen. Den dolt aggressiva döljer sina ambitioner, sin önskan
 om makt och sin strävan efter en maktposition genom att erbjuda sin hjälp och låtsas arbeta hårt åt
 någon. Ett sätt att sätta någon i tacksamhetsskuld.

Selektiv uppmärksamhet

Den här taktiken kan förväxlas med förnekelse.  Den aggressive "spelar dum", eller verkar helt oförstående. ”Va? Det har jag väl aldrig sagt”. Varför köpte du den, det har vi inte alls bestämt”. ”Du sa ju att du ville det här”. Här bryr sig den dolt aggressiva inte ett dugg om dina kommentarer och ignorerar sånt som kan 
hindra honom från att nå sitt mål.

Rationalisering
 
Rationalisering är en ”ursäkt” som den dolt aggressiva använder 
som förklaring till ett olämpligt eller skadligt beteende.
Det är ofta effektivt, förklaringen eller ursäkten är kanske rimlig, och man faller för den,. Det är en mycket effektiv taktik. Dels blir det ett sätt för personen att rättfärdiga sitt beteende inför sig själv, dels håller det offret på
 avstånd, man vill inte vara otrevlig och ifrågasätta. Om den dolt aggressiva kan övertyga dig om att han har rätt att
 göra det han gör, blir det lättare att fortsätta mot  målet utan 
inblandning.

Förnekelse
Den dolt aggressiva vägrar att medge att de har gjort något skadligt 
eller gjort någon illa fast det faktiskt är så. De ljuger både för sig själva och andra om sina avsikter. De spelar oskyldiga. En "vem ... jag?-taktik” som kan få offret att känna sig elak som konfronterar den
 dolt aggressiva om hans beteende. Det är en form av projektion
 som ger personen rätt (inför sig själv) att fortsätta göra det de gör.

Minimering
Denna taktik är en speciell form av förnekelse och rationalisering. 
När den används försöker den dolt aggressiva få det att se ut
 som att deras negativa beteende inte egentligen är så skadligt eller
oansvarigt som någon annan påstår. Det är den dolt aggressivas försök att
 göra en fjäder av en höna.

Avledning
Ett rörligt mål är svårt att träffa. Om du försöker få koll på en
 manipulativ person eller hålla en  diskussionen till ett enda 
ämne eller problem är personen
 expert på att byta ämne, undvika problemet, eller få oss ur balans. De använder avledningstekniker för 
att få bort fokus från sig själva och sitt beteende. De lurar in oss på sidospår. Ser till att de själva är fria att nå sina egna egoistiska mål.

Lögner
Det är svårt att direkt veta om en sån här person ljuger. Men förr eller senare kommer sanningen fram, till slut går en uppdiktad historia inte ihop. Tyvärr inser du oftast inte att du har blivit lurad förrän det är 
för sent. Ett sätt att minimera riskerna för detta är att vara medveten om att dolt aggressiva personer
 inte drar sig för någonting. Du kan förvänta dig att de kommer att ljuga 
förr eller senare, de är mytomaner.

Dolda hot
Dolt aggressiva människor hotar ofta sina offer för att få dem att bli
 nervösa, osäkra, och i underläge. Hoten är subtila, indirekta eller implicita.

Skuldkänslor
Detta är ett av två favoritvapen (det andra är 
skam). Det är en speciell sorts hot. Den dolt aggressiva 
personen känner mycket väl till att andra människor har ett helt
 annat samvete än de själva. Manipulativa personer är ofta suveräna på
 att använda denna kunskap som ett
 sätt att hålla sina offer i ett osäkert och underlägset
 tillstånd där man börjar tvivla på sig själv. Ju större samvete offret har, desto mer 
effektivt är det att framkalla skuldkänslor.

Skam
 
Detta är också ett sätt att öka rädsla och osäkerhet hos offret. Den dolt aggressiva använder sig av sarkasm och nedlåtande kommentarer. Denna taktik används för att få offret att känna sig
ofullständig eller mindre värd och därför vänder sig till den
 dolt aggressiva för att få stöd och hjälp. Det är ett mycket effektivt sätt att få en
 svag person att känna sig ännu mer underlägsen, och den dolt aggressiva
 behåller eller ökar sin makt.

Förtala offret
 
Den 
dolt aggressiva spelar själv offer och får det
 att verka som om han bara försvarar sig mot
aggression från offret. Det gör att den dolt aggressiva får offret på
 defensiven. De säger till exempel ”Jag har pratat med flera stycken om dig och de har aldrig hört talas om nån som bär sig åt som du”. Det sägs att du var aggressiv redan när du bodde i … Men, de kan aldrig ange vilka ”flera” är eller var ”det sägs” kommer från!

YouTube
Intervju med George K Simon Jr, del 1
Tyvärr inte så bra ljudkvalitet i intervjuerna, men de är intressanta! Intervjuaren är Sara Strudwick som har en website "Dark Souls, healing and recovering from toxic relationships" och som också gjort filmerna nedan.

Mr Invincible - the invisible psychopaths
Changing ourselves

Patricia Evans On Verbal Abuse Part 1
Patricia Evans On Verbal Abuse Part 2
Patrucua Evans On Verbal Abuse Part 3
Intervju med Patricia Evans Verbal Abuse, Control and Change (Om hennes bok "The Verbally Abusive Man Can He Change")



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar