torsdag 3 maj 2012

Nationell studie om utsatthet för våld

Under våren genomför Nationellt centrum för kvinnofrid en stor nationell studie där 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-75 år tillfrågas om sin utsatthet för våld, både i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Läs mer om studien här>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar